آیا برای خرید بیت‌کوین حتما باید یک واحد بخریم؟

آیا برای خرید بیت‌کوین حتما باید یک واحد بخریم؟
می‌توانید با ۱۰۰ هزار تومان هم بیت‌کوین بخرید!