اتریوم چیست؟

اتریوم چیست؟
شبکه اتریوم با نماد ETH، توسط ویتالیک بوترین در جولای ۲۰۱۵ معرفی شد.