آیا استخراج اتریوم با معرفی ETH 2.0 برای همیشه پایان می یابد؟

آیا استخراج اتریوم با معرفی ETH 2.0 برای همیشه پایان می یابد؟
با پایان استخراج اتریوم، هنوز راه هایی برای کسب درآمد از ETH وجود دارد...