آیا بیت‌کوین توسط دولت‌ها کنترل می‌شود؟

آیا بیت‌کوین توسط دولت‌ها کنترل می‌شود؟
دولت‌ها بازار رمز ارزها را کنترل نمی‌کنند