ارزش بازار بیت‌کوین حالا ۱۰ درصد از ارزش بازار طلا است

ارزش بازار بیت‌کوین حالا ۱۰ درصد از ارزش بازار طلا است
بازار بیت کوینبرآوردهای تازه از ارزش بازار طلا نشان می‌دهد که این میزا...