۸۸ درصد آدرس‌های بیت‌کوین در سود هستند

۸۸ درصد آدرس‌های بیت‌کوین در سود هستند
بخش عمده‌ای از آدرس‌های بیت کوین و اتریوم در وضعیت سوددهی قرار دارند.