توانیر کشف ۸۲ ماینر غیرمجاز در بورس تهران را تایید کرد

توانیر کشف ۸۲ ماینر غیرمجاز در بورس تهران را تایید کرد
بورسپس از منتشر شدن اخباری مبنی بر استقرار چند دستگاه ماینر در شرکت بو...