میم کوین(Meme coin) چیست؟

میم کوین(Meme coin) چیست؟
جوک کوین در بازار ارزهای دیجیتال