ریاست جمهوری: درگاه‌های فروش رمزارز مسدود نشوند

ریاست جمهوری: درگاه‌های فروش رمزارز مسدود نشوند
دولت جلوی بسته شدن درگاه‌های فروش رمزارز را گرفت