ساتوشی (Satoshi) چیست؟

ساتوشی (Satoshi) چیست؟
ساتوشی واحد کوچک‌تر بیت‌کوین است.