دلار یا بیت‌کوین؟ کدامیک بهتر است؟

دلار یا بیت‌کوین؟ کدامیک بهتر است؟
دلار یا بیت‌کوین هر دو در حال حاضر سرمایه گذاری‌های مناسبی در مقابل نگ...