شبکه بیت‌کوین ۱۲ ساله شد

شبکه بیت‌کوین ۱۲ ساله شد
بیت‌کوین در سوم ژانویه ۲۰۰۹ با استخراج اولین بلاک کار خودش را آغاز کرد