شیبا اینو و ارز SHIB چیست؟

شیبا اینو و ارز SHIB چیست؟
انقلاب میم‌کوین‌ها