پس از مرج، چه اتفاقی برای موجودی اتریوم کاربران خواهد افتاد؟

پس از مرج، چه اتفاقی برای موجودی اتریوم کاربران خواهد افتاد؟
بسیاری از کاربران از وضعیت نامعلوم موجودی اتریوم خود در صرافی ها و کیف...