وضعیت فعلی و پیش بینی قیمت ترا لونا کلاسیک (LUNC)

وضعیت فعلی و پیش بینی قیمت ترا لونا کلاسیک (LUNC)
از افت ارزش و بی اعتمادی کاربران به ارز لونا چند ماهی می گذرد. اما آیا...