چرا در صرافی‌های مختلف، قیمت بیت‌کوین متفاوت است؟

چرا در صرافی‌های مختلف، قیمت بیت‌کوین متفاوت است؟
صرافی‌ها، قیمت بیت‌کوین را بر اساس موجودی بیت‌کوین خود اعلام می‌کنند.