لایت‌کوین بهتر است یا بیت‌کوین؟!

لایت‌کوین بهتر است یا بیت‌کوین؟!
تا به حال حدود ۱۰۰ هزار سکه لایت‌کوین استخراج شده است