رفتار بیت‌کوین؛ از ابتدا تاکنون

رفتار بیت‌کوین؛ از ابتدا تاکنون
خلاصه‌ای از قیمت بیت‌کوین در یازده سال اخیر