کارمزد انتقال بیت‌کوین چقدر است؟!

کارمزد انتقال بیت‌کوین چقدر است؟!
هرچقدر کارمزد تعیین شده برای انجام تراکنش بالاتر باشد، اولویت ورود آن...