ارز دیجیتال بیت تورنت (BTT) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ارز دیجیتال بیت تورنت (BTT) چیست و چه کاربردهایی دارد؟
ارز بیت تورنت (BTT) توکن بومی پلتفرم غیر متمرکز اشتراک گذاری فایل بیت...