ارز دیجیتال Toncoin چیست و چه ارتباطی با تلگرام دارد؟

ارز دیجیتال Toncoin چیست و چه ارتباطی با تلگرام دارد؟
مدتی است که تبلیغات ارز تون کوین (Toncoin) روی تلگرام دیده می شود؛ در...