چرا برای خرید بیت‌کوین احراز هویت نیاز است؟

چرا برای خرید بیت‌کوین احراز هویت نیاز است؟
یک فروشنده برای احراز هویت مناسب چه کارهایی باید انجام دهد تا معامله م...